Des d’ARCtècnic oferim tot tipus de serveis relacionats amb la gestió del patrimoni immobiliari, com poden ser valoracions immobiliàries, aixecaments topogràfics, delineació de plànols, certificats, informes… que detallem a continuació. 

Cèdules d’Habitabilitat

 • Certificat d’habitabilitat de Segona Ocupació
 • Tramitació de Cèdules d’Habitabilitat
 • Informe per a la Transmissió d’Habitatge Usat
 • Assessorament i seguiment de les obres en l’adaptació de l’habitatge a les condicions d’habitabilitat exigides

Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE’s)

 • Informe de Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE)
 • Programa de Rehabilitació
 • Informes periòdics de verificació
 • Gestió de la rehabilitació de l’edifici
 

Certificació d’Eficiència Energètica

 • Tramitació Certificat d’Eficiència Energètica
 • Assessorament en matèria d’eficiència energètica

Valoracions immobiliàries

 • Valoracions immobiliàries de tot tipus de béns immobles
 • Pre-valoracions
 • Comprovacions de valor assignat per l’administració en el càlcul d’impostos (IBI, ITP, successions, donacions..) 

 Informes tècnics i certificats

 • Informes tècnics de valoració de danys i patologies constructives
 • Certificats de solidesa d’edificis
 • Memòries valorades
 • Reparcel·lacions
 • Declaracions d’obra nova

Gestió del manteniment dels edificis

 • Gestió del manteniment ARCtècnic