Direcció d’execució material  d’habitatge unifamiliar aïllat a Vilasacra (arquitecte JMN Arquitectes)
Direcció d’execució material d’habitatge unifamiliar aïllat a Gaüses (arquitecte JMN Arquitectes)
Direcció d’execució material i control de despeses d’edifici d’ús administratiu a Banyoles (Arquitecte J. Camps Costa)
Direcció d’execució material de reforma integral d’habitatge a Serinyà (Arquitecte J. Caminero Gabernet)
Direcció d’execució material d’habitatge unifamiliar aïllat a Viladamat (arquitecte JMN Arquitectes)
Col·laboració tècnica en direcció d’execució material d’edifici d’ús administratiu a Banyoles (Arquitecte J.Garcia Salse)
Col·laboració tècnica en direcció d’execució material de centre d’arts escèniques a Banyoles (Arquitecte MAD Arquitectes)
Col·laboració tècnica en direcció d’execució material i control de despeses de pavelló triesportiu (Arquitecte A. Fabra Masó)
Direcció d’execució material de reforma i ampliació d’habitatge a Serinyà (Disseny ARCtècnic)