Què es la Cèdula d’Habitabilitat?

La Cèdula d’Habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge disposa de les condicions mínimes perquè sigui habitable.

La Cèdula d’Habitabilitat serà de Segona Ocupació en cas d’habitatges usats o preexistents.

Actualment caduquen als 15 anys, exceptuant les cèdules atorgades abans del 2003, que caduquen als 10 anys.

Per a què es necessària?

Caldrà disposar de Cèdula d’Habitabilitat  vigent en cas de venda, lloguer o contractació de subministrament elèctric, aigua, gas o telecomunicacions.

Com s’obté?

Per obtenir o renovar la Cèdula d’Habitabilitat cal que un tècnic competent emeti un Certificat d’Habitabilitat de Segona Ocupació, mitjançant una inspecció a l’habitatge. Per sol·licitar la cèdula, caldrà presentar aquest certificat a l’administració competent.

Serveis que ofereix ARCtècnic

  • Tramitació de la Cèdula d’Habitabilitat. Es realitzen tots els tràmits fins l’entrega de la Cèdula d’Habitabilitat.
  • Emissió del Certificat d’Habitabilitat. El propietari tramita ell mateix la Cèdula d’Habitabilitat .
  • Informe per a la Transmissió  d’Habitatge Usat. En cas de venda d’habitatge destinat a rehabilitació.
  • Gestió i assessorament. En les actuacions necessàries per adaptar l’habitatge a la normativa d’habitabilitat vigent.