Certificat d’Eficiència Energètica

És el document que avalua energèticament un edifici dotant-lo d’una Qualificació d’Eficiència Energètica per mitjà d’una Etiqueta Energètica.

L’objectiu d’aquest tràmit és el foment i la millora de l’eficiència energètica dels edificis, permetent a compradors i arrendataris de disposar d’una informació objectiva que els permeti valorar i comparar prestacions en el mercat immobiliari. 

Ha de ser tramitat per un tècnic competent i té una validesa de 10 anys.

Per a què es necessari?

  • Per a vendre un habitatge, local, oficina o edifici abans de formalitzar escriptures.
  • Per a llogar un habitatge, local, oficina o edifici abans de la signatura del contracte.
  • Per anunciar l’immoble, ja que cal publicar l’Etiqueta tramitada.
  • En edificis administratius freqüentats pel públic amb una superfície útil > 250 m2.

Serveis que ofereix ARCtècnic

  • Tramitació de Certificat d’Eficiència Energètica dels Edificis Existents per a habitatges, locals, oficines i edificis.
  • Assessorament en matèria en matèria d’eficiència energètica