Les valoracions immobiliaries

Conèixer el valor de les nostres propietats avui en dia és una necessitat en molts aspectes. El valor de mercat per a la compravenda de propietats, per a litigis relacionats amb herències o  separacions, o el valor assignat per l’administració per al càlcul de diferents impostos (IBI, successions, donacions…) és una informació que tard o d’hora cal per gestionar els béns immobles.

Tipologia de béns immobles a valorar

 • Habitatges unifamiliars i plurifamiliars
 • Naus industrials
 • Locals comercials
 • Garatges i places d’aparcament
 • Parcel·les urbanes
 • Terrenys rústics
 • Edificis amb diversos usos
 • Habitatges o edificis en fase de projecte o construcció

Serveis que ofereix ARCtècnic

 • Càlcul de valor de mercat dels béns immobles.
 • Pre-valoracions per a l’obtenció d’un valor de mercat orientatiu.
 • Comprovació del valor cadastral assignat per l’administració en el càlcul de l’impost de Bens Immobles (IBI).
 • Càlcul el valor de mercat assignat per a l’administració en el càlcul dels impostos de Successions, Donacions, Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.